Teikiame buhalterinės apskaitos paslaugas.  Mes padėsime sutaupyti buhalterinės apskaitos paslaugoms.

Mūsų įmonė teikia elektronines ir įprastas apskaitos paslaugas:

– Uždarosioms akcinėms bendrovėms

– Mažosioms bendrijoms

– Individualioms įmonėms

– Viešosioms įstaigoms
Apskaitą tvarkome nuo pirminių dokumentų iki metinių finansinių ataskaitų sudarymo. Pateikiame reikalingas ataskaitas ir deklaracijas visoms institucijoms.

Į buhalterinės apskaitos tvarkymo kainą įeina:

– Darbo užmokesčio apskaita (darbo užmokesčio apskaičiavimas, darbo sutarčių rengimas, įdarbinimas, atleidimas ir kt.);
– Avansinių apyskaitų, komandiruočių apskaita;
– Deklaracijų teikimas mokesčių institucijoms;
– Pirkimo ir pardavimo dokumentų registravimas;
– Kuro apskaita;
– Bankinių operacijų apskaita;
– Ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaita;
– Finansinių ataskaitų rengimas ir pridavimas;

lapesapskaita